Search results

  1. Moderní řízení : [měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty a podnikatele]Roč. 45 Č. 1-12 2010 . Roč. 45 , Č. 1-12 , 2010 . Praha : Economia . ISSN 0026-8720 .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Moderní řízení

    journal