Search results

 1. Česká skladba pro studenty učitelství . Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 1994 . 145 s . ISBN 80-7042-075-8 : .   [26, currently available 24, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02400
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. Polovětné vazby v češtině a ve francouzštině / Miloslava Dvořáková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 114 stran . ISBN 978-80-7041-238-1 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Polovětné vazby v češtině a ve francouzštině

  book

 3. Skladba spisovné češtiny . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 . 474 s .   [44, currently available 42, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK04200
  Prezenčně2000
  book

  book

 4. Skladba spisovné češtiny . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975 . 361 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Stará čeština : (opora ke studiu) / Lukáš Zábranský  [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2014] . 181 stran . ISBN (Brožováno) .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Zvláštnosti pojmu-termínu ve vyučování se zvláštním zřetelem syntaxi / Marie Zouharová . Olomouc : Univerzita Palackého, 2002 . 95 s . ISBN 80-244-0434-6 .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  book

  book