Search results

 1. Agresivní jednání v prostředí školy = Aggressive behavior in the school environment / Ivana Kratochvílová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 208-212 .
  article

  article

 2. Časový a prostorový aspekt učitelovy sociální práce / Jaroslav Balvín .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 7-8 .
  article

  article

 3. Činná škola (Arbeitsschule) a elementární vzdělávání / Tibor Vojtko .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 54 .
  article

  article

 4. Chvalozpěv dialogu učitelských osobností : (ke spolupráci s Oldřichem Richterkem a k odkazu Miloslava Jehličky) / Květuše Lepilová .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 253-259 .
  article

  article

 5. Josef Liboslav Ziegler - osvětový pracovník a pedagog / Jana Loučná .
  In: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. s. 71-80 .
  article

  article

 6. Klima v týmu pedagogických pracovníků výchovných ústavů / Julius Sekera .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 253-256 .
  article

  article

 7. Kritické názory na zážitkovou pedagogiku a její postavení v rámci pedagogických disciplín / Nechanická, D. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2009 [236 s.]. ISBN 978-80-7435-004-7 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 179-183 .
  article

  article

 8. Krize a komunikace [elektronický zdroj] / Karin Militká .
  In: Odvaha tvořit a stereotyp [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-078-8 Odvaha tvořit a stereotyp. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 53-54 .
  article

  article

 9. Otto Tomeček a rozvoj didaktiky chémie = Otto Tomeček and development of chemistry didactics / Kamil Cejpek, Mária Lichvárová, Ivan Ružička .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 13-20 : il. .
  article

  article

 10. Pojetí resocializační pedagogiky : základy studia oboru v České Republice / Ilona Moravcová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 257-262 .
  article

  article