Search results

 1. Jak pomáhají ICT učitelům chemie : (příprava výzkumu) = How do ICT help to teachers of chemistry : (preparation of research) / Martina Vašíčková, Marta Klečková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 409-413 : 2 tab., 1 graf .
  article

  article

 2. Moderní a efektivní středoškolský pedagog = Modern and efficient secondary school teacher / Hana Šafránková .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 46 .
  article

  article

 3. Využívání textových prostředků v přípravě učitelů na výuku chemie a během ní = Text-based tools in teachers´preparation for teaching of chemistry and during classes / Zuzana Mokrá, Hana Cídlová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 412-422 : 6 grafů, 3 tab. .
  article

  article

 4. Vzdělávací potřeby středoškolských učitelů ve vztahu k realizaci školních vzdělávacích programů / Čestmír Serafín ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 189-193 .
  article

  article

 5. Vzpomínky PhDr. Josefa Peška na pražská univerzitní léta / Jaroslav Šůla .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 271-284 .
  article

  article