Search results

 1. Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů : vybraná témata pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy / Martin Skutil, Blanka Křováčková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 74 stran . ISBN 80-7041-428-6 (brožováno) .   [20, currently available 15, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01540
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Kapitoly z obecné pedagogiky : distanční texty pro studenty kombinované formy studia / Renata Šikulová, Zdeněk Kolář . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 . 81 s . ISBN 80-7044-485-1 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 3. Metodologie výzkumu osobnosti středoškolského profesora a jeho pedagogického působení . Praha : Karolinum, 1991 . 147 s . ISBN 80-7066-398-7 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Metodologie výzkumu osobnosti středoškolského profesora a jeho pedagogického působení

  book

 4. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy / Jan Lašek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 161 stran . ISBN 978-80-7041-980-9 (brožováno) .   [21, currently available 16, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01630
  Prezenčně2000
  Sociálně psychologické klima školních tříd a školy

  book

 5. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu / Alena Škaloudová  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1998 . 112 stran . ISBN 80-86039-56-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu

  book

 6. Učitel českého jazyka a současná základní škola : (se zaměřením na edukační materiály předmětu) / Milan Polák . Olomouc : Univerzita Palackého, 2002 . 186 s . ISBN 80-244-0585-7 : .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  book

  book

 7. Učitel primárního vzdělávání ve vztahu k ICT : (výzkum současného stavu) : monografie / Martina Maněnová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 134 stran . ISBN 978-80-7435-026-9 (brožováno) .   [10, currently available 5, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0530
  Prezenčně2000
  Učitel primárního vzdělávání ve vztahu k ICT

  book

 8. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985 . 209 s .   [4, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0220
  book

  book

 9. Úvod do výzkumu v pedagogice / Miroslav Chráska . Olomouc : Univerzita Palackého, 2006 . 200 s . ISBN 80-244-1367-1 .   [50, currently available 46, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK04630
  Prezenčně1000
  Úvod do výzkumu v pedagogice

  book

 10. Úvod do výzkumu v pedagogice : základy kvantitativně orientovaného výzkumu / Miroslav Chráska . Olomouc : Univerzita Palackého, 2003 . 198 s . ISBN 80-244-0765-5 .   [6, currently available 1, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0130
  Prezenčně2000
  Úvod do výzkumu v pedagogice

  book