Search results

  1. Je etická teorie vhodným nástrojem pro praxi v sociální práci? / Ondřej Fischer .
    In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 74-79 .
    article

    article