Search results

 1. Cyklistická intrastruktura a možnosti vyhodnocení jejích dopadů do života měst a regionů = Infrastructure for cycling and possibilities of evaluation of its' impacts into the life in cities and regions / Martin Maštálka, Dagmar Krejčová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 227-233 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  article

  article

 2. Návrh jednotné metodiky pro hodnocení přínosu cyklostezek v České republice = Proposal of unified method for evaluating the contribution of cycle routes in the Czech Republic / Liběna Jarolímková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 84-89 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  article

  article

 3. Poptávka po cykloturistice a její význam pro regionální rozvoj. Poznatky z Německa, Rakouska a České republiky / Jiří Ježek, Renáta Ježková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 203-208 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  article

  article

 4. Význam účelových staveb na turistických a cykloturistických trasách = Meaning of purpose - built constructions on tourist and cyclotourist routes / Pavla Kotásková, Petr Hrůza .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 12-18 : 3 obr., 1 tb. .
  article

  article