Search results

 1. --až na dno!? : fakta o alkoholu a jiných návykových látkách (zneužívání a závislost) / Jaroslav Skála . Praha : Avicenum, 1988 . 139 s .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 2. --až na dno!? : fakta o alkoholu a jiných návykových látkách (zneužívání a závislost) / Jaroslav Skála . Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1960 . 110 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Alkohol jako lék / Filip Jenč . Praha : HERBAINFO, 1998 . 253 s . ISBN 80-7207-151-3 : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 4. Člověk a alkohol / Josef Kvapilík, Alena Svobodová . Praha : Avicenum, 1985 . 237 s .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 5. Illegal drugs and alcohol : America's anguish . Wylie : Information Plus, 1997 . 232 s . ISBN 1-57302-004-4 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách : příručka pro pedagogy . Praha : Sportpropag, 1996 . 156 s .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  book

  book

 7. Kronika alkoholu . V Praze : časopis "Spalovací motor a pohonné látky", 1940 . 37 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Lidé, alkohol, drogy . Praha : Naše vojsko, 1988 . 158 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Souvislosti mezi alkoholem a jinými návykovými látkami / Karel Nešpor, Ladislav Csémy . Praha : Sportpropag, 1999 . 23 s .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 10. Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany / Radmila Lorencová . V Praze : Dauphin, 2011 . 139 s . ISBN 978-80-7272-247-1 (brož.) . http://web.flu.cas.cz/scan/323503750.pdf. http://toc.nkp.cz/NKC/201105/contents/nkc20112185744_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany

  book