Search results

 1. Důležité aspekty vztahu učitele a vysokoškolského studenta z pohledu studentů PDF UHK: výsledky šetření ; Některé aspekty vztahu učitele a adolescentního žáka / Kateřina Juklová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 296-300 .
  article

  article

 2. Intencionalita v pragmatickém modelu mezilidské komunikace / Zbyněk Vybíral .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 164-167 .
  article

  article

 3. K etickým kompetencím edukátora / Jaroslav Šturma .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 378-383 .
  article

  article

 4. K problematice pedagogické komunikace, vymezování jejího obsahu a zkoumání v přirozených školních podmínkách / Tomáš Svatoš .
  In: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. s. 147-164 .
  article

  article

 5. Komunikácia - dôležitý prvok kooperácie asistenta učiteľa a učiteľa v edukácii žiakov s telesným postihnutím = Communication - an important element of cooperation and teacher assistant teacher in the education of students with disabilities / Terézia Harčaríková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 235-252 .
  article

  article

 6. Konflikty a agresivita žiaka voči učiteľovi / Jana Kohútová, Michaela Šajgalová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 117-127 .
  article

  article

 7. Miesto učiteľa v procese kurikulárnej transformácie / Eva Fülöpová .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 88-93 .
  article

  article

 8. Objevování vztahu dítě - student v roli učitele / Daniel Hanuš, Radmila Burkovičová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 37 .
  article

  article

 9. Osobnost učitele ve vyučovacím procesu : rozhovor s klasiky / Marcela Bryndová .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 60 .
  article

  article

 10. Prvky sociální opory v přípravě budoucích učitelů / Tomáš Svatoš, Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 165-177 .
  article

  article