Search results

 1. Analytická zpráva z šetření TALIS 2013 / Vendula Kašparová, Anna Holečková, Jan Hučín, Tomáš Janík, Petr Najvar, Michaela Píšová, Eva Potužníková, Petr Soukup, Martina Ševců  Praha : Česká školní inspekce, [2015]  ©2015 . 85 stran . ISBN 978-80-88087-00-7 (brožováno) . http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-analytickou-zprav. http://www.csicr.cz/getattachment/fc65fb1d-be48-4e15-a6b3-e8955a58fdcb .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Analytická zpráva z šetření TALIS 2013

  book

 2. Bullying in secondary schools : what it looks like and how to manage it / Keith Sullivan, Mark Cleary and Ginny Sullivan . London : Paul Chapman Publishing, 2004 . xvi, 255 s . ISBN 0-7619-4193-2 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Bullying in secondary schools

  book

 3. Demokracie ve škole / Milan Pol, Milada Rabušicová, Petr Novotný a kol. . Brno : Masarykova univerzita, 2006 . 124 s . ISBN 80-210-4210-9 (brož.) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Demokracie ve škole

  book

 4. Jak na žáky : zvládání náročných situací ve třídě / Martina Tesařová a kol.  Praha : Portál, 2016 . 166 stran . ISBN 978-80-262-1047-4 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Jak na žáky

  book

 5. Klima školy / Helena Grecmanová . Olomouc : Hanex, 2008 . 209 s . ISBN 978-80-7409-010-3 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200812/contents/nkc20081832293_1.pdf .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Klima školy

  book

 6. Lidé ve škole a jejich vztahy / [redakční rada Milan Pol ... et al.] . Praha : Masarykova univerzita, 2009 . 193 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Mezinárodní šetření TALIS 2018. Národní zpráva / Simona Boudová, Vít Šťastný, Josef Basl . Praha : Česká školní inspekce, 2019 . 60 stran . ISBN 978-80-88087-22-9 (brožováno) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Národní zpráva šetření TALIS 2013 / Vendula Kašparová ... [et al.] . Praha : Česká školní inspekce, 2014 . 65 s . ISBN 978-80-905632-3-0 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Národní zpráva šetření TALIS 2013

  book

 9. Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu : prevence šikany prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy / Lenka Bittmannová, Julius Bittmann  [Praha] : Pasparta, [2017]  ©2017 . 62 stran . ISBN 978-80-88163-53-4 (brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu

  book

 10. "Porovnání působení klimatu školy při výuce cizích jazyků na žáky v České republice, Švýcarsku, Spolkové republice Německo a Holandsku" : závěrečná zpráva k internímu grantu IG 21/2000 : závěry mezinárodního vědeckého výzkumu "Befindlichkeit von Jugendlichen in ihrem schulischen Umfeld", "Citový postoj žáků k jejich školnímu prostředí" ; řešitelský tým Jarmila Antošová, Jitka Tomková, Jan Lašek. . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001] . [42] l . ISBN (kroužková vazba) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book