Search results

 1. E-learning a poznávací aktivity v kontextu rozvoje myšlení učebními úlohami / Jiří Nikl, Petra Provazníková .
  In: E-learning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004. s. 343-350 .
  article

  article

 2. On-line řešení úloh lineárního a celočíselného programování = On-line solving of linear and integer programming problems / Josef Jablonský .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 252-257 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  article

  article

 3. Průzkum sebereflexe účastníků K.O.S. 2004 při řešení učebních úloh z chemie / Aleš Chupáč .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 210-213 .
  article

  article