Search results

 1. Mechanika. 1. díl, Statika a kinematika . Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986 . 477 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. . Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986 . 477 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Statika / Karel Juliš, Otakar Tepřík, Adolf Slavík . Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1987 . 212 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 4. . Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1959 . 486 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Tabulky pro výpočet desek a stěn / Richard Bareš . Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1964 . 539 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. . Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1957 . 279 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. . Stuttgart : Teubner, 1977 . 182 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. . Moskva : Mir, 1974 . 640 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book