Search results

 1. Ausnutzung der multimedialen Edukationspakete in der allgemeintechnischen Edukation / Andrzej Serdyński, Kazimierz Wenta, Beata Kostka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 190-195 : 1 obr., 2 tab. .
  article

  article

 2. Czy multimedia uczynią dla uczniów chemię bardziej atrakcyjnym przedmiotem? / Jan Rajmund Paśko .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 120-124 .
  article

  article

 3. Ekonomické ukazatele provozu multimediální učebny / Jan Chromý .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 56-59 .
  article

  article

 4. Grafický editor Malování ve výtvarné výchově / Radka Růžičková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 180-182 .
  article

  article

 5. Chemie a multimédia - 1. integrované pracoviště multimediální výuky chemie / Luděk Jančář .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 219-223 .
  article

  article

 6. Influence of ICT on elimination of students' negative attitudes to school subjects / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 307-315 : 10 obr. .
  article

  article

 7. Informační webový portál pro studenty prvního ročníku / Aleš Oujezdský .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 172-176 : 2 obr. .
  article

  article

 8. K počítačem řízeným výukovým systémům / Jan Chromý .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [213 s.]. ISBN 978-80-7041-752-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 58-61 .
  article

  article

 9. K pojmu multimédia / Jan Chromý .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 72-75 .
  article

  article

 10. Kurz Adobe Acrobat I - CD / Hana Šafránková .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 137-142 .
  article

  article