Search results

 1. Etické aspekty práce s bezdomovcami / František Čišecký .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 199-203 .
  article

  article

 2. Geneze dětského chápání a poskytování opory jiným lidem / Jiří Mareš, Jana Marešová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 9-36 .
  article

  article

 3. Kľúčové hodnoty posúdenia životnej situácie klienta / Beáta Balogová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 363-377 .
  article

  article

 4. Kongruencia v osobnom živote a praxi sociálneho pracovníka/poradcu / Anna Žilová .
  In: Sociální poradenství jako druh pomoci [147 s.]. ISBN 80-7041-809-5 Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 88-94 .
  article

  article

 5. Modely vzťahu teórie mysle a empatie = Models of relationship between theory of mind and empathy / Vladimíra Čavojová .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 126-137 : 1 schéma .
  article

  article

 6. Motivace sociální opory / Jaro Křivohlavý .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 9-18 .
  article

  article

 7. Možnosti využití tréninku mindfulness ve výuce kritické sociální práce = The possibilities of using of mindfulness training in critical social work pedagogy / Miroslav Kappl, Ondřej Štěch .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 241-245 .
  article

  article

 8. Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Zuzana Truhlářová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 136-139 : 1 tab. .
  article

  article

 9. Naslouchání potřebujeme k porozumění druhým / Danuše Vítková .
  In: Systémová komunikace. Hradec Králové : Miloš Vítek, 2006. Systémová komunikace. s. 227-232 .
  article

  article

 10. Od konstruktivistické teorie ke konstruktivistické praxi / Miroslav Kappl .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 140-145 .
  article

  article