Search results

 1. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi / Miroslav Pilát  Praha : Portál, 2015 . 198 stran . ISBN 978-80-262-0932-4 (brožováno) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi

  book

 2. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce / editor Dana Nedělníková ; autorský tým Dana Nedělníková, Lýdia Poláčková, Kateřina Dosoudilová, Alice Gojová, Jiřina Bradová, Kateřina Pavlisková, Katarína Klamková, Renáta Köttnerová, Martina Francuchová, Miroslava Kokyová, Roman Hlušek, Dušan Červeňák ; autorka Abecedního přehledu pojmů Dominika Černá  [Česko] : [bez nakladatele], [2007?] . 201 stran .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce

  book

 3. Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám / editoři Miroslav Bělina a Marie Kalenská . Praha : ASPI, 2009 . 434 stran . ISBN 978-80-7357-418-5 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám

  book

 4. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR / Michal Spirit a kolektiv . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009 . 414 s . ISBN 978-80-7380-189-2 (brož.) : .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR

  book

 5. Praktikum z práva sociálního zabezpečení : podle stavu k 1.1.2013 / Gabriela Halířová, Petra Melotíková . Praha : Leges, 2012 . 174 stran . ISBN 978-80-87576-42-7 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Praktikum z práva sociálního zabezpečení

  book

 6. Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN : aktuální otázky / Ulrich Becker, Martin Štefko a kol. ; německé příspěvky přeložil David Růžička  Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2015 . 203 stran . ISBN 978-80-87439-20-3 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN

  book

 7. Právo sociálního zabezpečení / Jiří Veselý a kolektiv . Praha : Linde, 2013 . 311 s . ISBN 978-80-7201-915-1 (brož.) .   [5, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0050
  Právo sociálního zabezpečení

  book

 8. Právo sociálního zabezpečení / Petr Tröster a kolektiv . Praha : C.H. Beck, 2005 . xxxii, 348 s . ISBN 80-7179-856-8 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Právo sociálního zabezpečení

  book

 9. Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie / Jana Černá, Antonín Vacík . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 . 222 s . ISBN 80-86898-14-8 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie

  book

 10. Přehled judikatury z oblasti sociálního zabezpečení / sestavila Sylva Žondrová . Praha : ASPI, 2008 . 515 s . ISBN 978-80-7357-315-7 (brož.) : . http://toc.nkp.cz/NKC/200804/contents/nkc20081792926_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010