Search results

 1. Analytická chemie ve výuce chemie na gymnáziích = Analitical chemistry in chemistry education at secondary school / Veronika Koldová .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 22 .
  article

  article


 2. Školní chemické experimentování s pomocí měřicích přístrojů a počítače = School experiments in chemistry using the measuring devices and computer / Eva Stratilová Urválková, Petr Šmejkal .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 54 .
  article

  article


 3. Jaké jsou postoje žáků k použití měřicích přístrojů ve výuce chemie? = What are the students´attitudes to using measuring device in chemistry lessons? / Eva Stratilová Urválková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 395-401 .
  article

  article


 4. Chemical exchange in glycerol/D2O solutions studied by 1H NMR / O. Novák, J. Englich, H. Štěpánková .
  In: 16th conference of Czech and Slovak physicists [427 s.] Konference českých a slovenských fyziků. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 281-285 : 3 grafy .
  article

  article


 5. Aplikace sekvenční metody optimalizace na edukační chemický experiment = The application of a sequential optimization method to a school chemical experiment / Martin Adamec .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 15-16 .
  article

  article


 6. O pripravenosti žiakov realizovať chemické experimenty prostredníctvom počítača = How pupils are prepared for computer controlled chemical experiments / Jana Braniša a Ján Reguli .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 17-18 .
  article

  article


 7. Srovnání předběžných výsledků výzkumu chemických experimentů ve výuce chemie v okrese Přerov a v celé ČR = Comparing preliminary results of chemical experiments research in chemical education in Přerov´s region and the Czech Republic / Stanislava Bubíková .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 20-21 .
  article

  article


 8. Pracovné listy k téme kyseliny, zásady a soli, a ich overenie vo výučbe = Worksheets from topic acid, base and salt, and its verification in education / Monika Gergelyová a Ľubomír Held .
  In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie [50 s. +]. ISBN 978-80-7435-018-4 (brož.) Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 23-24 .
  article

  article


 9. Experimentální aktivity žáků v současném chemickém vzdělávání / Hana Böhmová, Dana Pisková, Renata Šulcová .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 155-160 .
  article

  article


 10. Nové přístupy k aplikované chemii ve vzdělávání = New approaches to applied chemistry in education / Hana Böhmová ... [et al.] .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 9 .
  article

  article