Search results

 1. Dopady alkoholizmu na rodinu = Impact of alcoholism on family / Alena Tichá .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 409-415 .
  article

  article

 2. Funkční generační soužití v rodině / Michal Malý .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 110-113 .
  article

  article

 3. Hodnota rodičovstva z pohľadu mladých dospelých z detských domovov = The value parenting from the perspective of young adults in foster homes / Markéta Rusnáková, Mária Szaboóvá .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 554-560 .
  article

  article

 4. Child from class I-III after parents divorce / Krzysztof Zajdel .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 712-723 .
  article

  article

 5. Child's diagnosis from disturbed family internally / Małgorzata Prokosz .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 705-711 .
  article

  article

 6. Identita biologicky nevlastních dětí a nové výzvy pro sociální práci = Identity of non-biological children and new challenges for social work / Tereza Cimrmannová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 455-462 .
  article

  article

 7. Informační šum při hledání a poskytování sociální opory / Luboš Hadaš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 74-76 .
  article

  article

 8. Kontakty rodičů a dětí / Marta Faberová, Iva Bartošová, Vladimír Fabera .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 91-96 : 1 graf, 5 tab. .
  article

  article

 9. Medzigeneračné vzťahy v rodine z pohľadu seniorov = Intergenerational relationships in the family from seniors perspective / Nadežda Kovalčíková, Andrea Bánovčinová, Iveta Šimčíková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 122-127 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 10. Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu = Some social and legal implications in the family after suicide / Miroslav Mitlöhner, Petr Wisiński .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S.463-468 .
  article

  article