Search results

 1. Agresívne správanie žiakov základných škôl / Jana Makúchová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 150-157 .
  article

  article

 2. Does the school education contribute to the development of the social skills necessary for creative thinking? / Blanka Rozehnalová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 248-252 .
  article

  article

 3. Geneze dětského chápání a poskytování opory jiným lidem / Jiří Mareš, Jana Marešová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 9-36 .
  article

  article

 4. Konflikty a agresivita žiaka voči učiteľovi / Jana Kohútová, Michaela Šajgalová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 117-127 .
  article

  article

 5. Negativní sociální projevy / Jaro Křivohlavý .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 64-68 .
  article

  article

 6. Prosociální chování a zvládání zátěže / Drahomíra Oudová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 217-220 .
  article

  article

 7. Příspěvek k sociálnímu cítění budoucích učitelů 1. stupně základní školy / Drahomíra Holoušová .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 43-45 .
  article

  article

 8. Různé přístupy ke společensky nežádoucím projevům chování mládeže / Stanislava Hoferková .
  In: Acta sociopathologica II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [188 s.]. ISBN 978-80-7435-577-6. S. 34-52 .
  article

  article

 9. Selhávání sociální opory : případy, kdy je nedostatečná nebo nepřichází vůbec / Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 79-90 .
  article

  article

 10. Sociální chování a pomáhající profese : (komparativní sonda do struktury sociálního chování pedagogických pracovníků výchovných ústavů a uchazečů o studium oboru vychovatelství a oboru sociální pedagogika na Ostravské univerzitě) / Julius Sekera .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 169-173 : 1 graf, 2 tab. .
  article

  article