Search results

  1. Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci : recenzovaný zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie / Irena Kamanová, Lenka Štefáková . Ružomberok : Verbum, 2012 . 224 stran . ISBN 978-80-8084-873-6 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Prezenčně1000
    Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci

    book