Search results

 1. Deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory na Královéhradecku = The deinstitutionalization process of social services for seniors in the Hradec Králové region / Monika Wohnerová, Martin Smutek .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 219-226 .
  article

  article

 2. Development of social services in the Czech Republic and their regional analysis / Renáta Halásková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 226-234 (tištěný sborník), s. 232-240 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article

 3. Geriatrický pacient - klient sociálního pracovníka / Markéta Slavíčková, Josef Zita .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 180-183 .
  article

  article

 4. Globalizace v sociální práci = Globalization in social work / Martina Kolářová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 134-140 .
  article

  article

 5. Je sociální pracovník nositelem přístupu zaměřeného na člověka v rezidenční péči o lidi s demencí / Zuzana Havrdová, Jiří Šafr .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 369-375 : 1 graf .
  article

  article

 6. Klady a zápory firemního dobrovolnictví v domově pro seniory [elektronický zdroj] / Miroslava Horáková . 5 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article

 7. Kvalita, dostupnost a finanční udržitelnost péče o seniory v ČR a Velké Británii = Duality, accessibility and financial sustainability of care for the elderly in the Czech republic and the UK / Karolína Sobotková, Aneta Zelinková, Jana Řeháková .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 230-246 .
  article

  article

 8. Nevymahatelnost vyživovací povinnosti potomků seniorů žijících v zahraničí = The unenforceability of mainten an ceobligations of descendants living abroad to seniors / Hana Priehodová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 224-229 .
  article

  article

 9. Prvky životní pohody u dvou skupin seniorů / Adam Lašek, Martina Vedlichová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 319-325 .
  article

  article

 10. Psychologie stáří ze sociálního pohledu / Zuzana Truhlářová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 57-60 .
  article

  article