Search results

 1. Marketingový management inovací . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 111 s . ISBN 80-7079-005-9 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT / Jaroslav Malý, Jaroslav Mozga  Hradec Králové : Gaudeamus, 1999 . 130 stran . ISBN 80-7041-291-7 (brožováno) .   [41, currently available 13, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK013260
  Prezenčně2000
  Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT

  book

 3. Podniková ekonomika 1 : sbírka příkladů / Petr Boukal, Hana Mikovcová, Hana Scholleová . V Praze : Oeconomica, 2004 . 140 s . ISBN 80-245-0679-3 (brož.) : .   [5, currently available 1, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0120
  Prezenčně2000
  Podniková ekonomika 1

  book

 4. Teorie řízení podniku / Jan Bauer . Praha : České vysoké učení technické, 1996 . 181 s . ISBN 80-01-01457-6 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků / Vladimír Vojík . Praha : Oeconomica, 2004 . 112 s . ISBN 80-245-0781-1 (brož.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků

  book

 6. Základy managementu : (systém - aktivity - konkurenční schopnost) / Iva Kovaříková, Svatopluk Mareš  Hradec Králové : Gaudeamus, 1997 . 156 stran . ISBN 80-7041-985-7 (brožováno) .   [41, currently available 15, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK015240
  Prezenčně2000
  book

  book