Search results

 1. Elektrická měření : Laboratorní cvičení . Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996 . 120 s . ISBN 80-01-01442-8 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Laboratorní cvičení z analytické chemie / Karel Vytřas ... [et al.]. Část 1, Chemická analýza . Pardubice : Univerzita Pardubice, 1995 . 105 s . ISBN 80-7194-022-4 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Laboratorní cvičení z analytické chemie / Martin Bartoš, Ivan Švancara, Jitka Šrámková. I . Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 . 96 s . ISBN 80-7194-682-6 (brož.) : .   [25, currently available 23, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02300
  Prezenčně2000
  Laboratorní cvičení z analytické chemie

  book

 4. Laboratorní cvičení z biochemie / editoři Milan Kodíček, Olga Valentová . Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000 . viii, 203 s . ISBN 80-7182-104-7 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Laboratorní cvičení z biochemie

  book

 5. Laboratorní cvičení z biochemie / Ladislav Fukal a kolektiv . Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1996 . 66 s . ISBN 80-7080-261-8 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Laboratorní cvičení z biochemie

  book

 6. Laboratorní cvičení z obecné chemie / Karel Handlíř ... [et al.] . Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007 . 106 s . ISBN 978-80-7194-980-0 (brož.) .   [3, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
  Laboratorní cvičení z obecné chemie

  book

 7. Laboratorní cvičení z organické chemie I / Kolář, K., Kubica, Z., Wieczorek, P.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 137 stran . ISBN 80-7041-819-2 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Laboratorní cvičení z organické chemie I

  book

 8. Mikrovlny v laboratorních cvičeních z organické chemie / Jana Šauliová, Jana Ryndová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 . 46 s . ISBN 80-7044-488-6 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Mikrovlny v laboratorních cvičeních z organické chemie

  book

 9. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie / Jaroslav Fogl ... [a kol.]. 1. . Praha : VŠCHT, 1997 . 151 s . ISBN 80-7080-291-X : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie

  book

 10. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie : polarografie, kapilární izotachoforéza, kapalinová chromatografie a absorpční UV spektrofotometrie, spektroskopie NMR, konduktometrie, coulometrie, potenciometrické měření pH, gama spektrometrie, infračervená spektrometrie, atomová absorpční spektrometrie, plynová chromatografie, statistické techniky, průtoková vstřikovací analýza (FIA), spektrometrie ve viditelné oblasti spektra, emisní spektrometrie / Jiří Krofta ... [a kol.]. 2. . Praha : VŠCHT, 1997 . 15 sv . ISBN 80-7080-301-0 : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie

  book