Search results

 1. Biochemické experimenty s podporou počítača / Marek Skoršepa, Milan Melicherčík .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 402-407 .
  article

  article

 2. Calculation of the structure correlated skin permeability coefficient of the flavonoids and phenolic acids contained in natural honey. Computer - aided classes / Andrzej Persona, Tomasz Gęca .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 411-413 .
  article

  article

 3. Experimentální úloha - stanovení obsahu obecných rovinných ploch v předmětu Strojírenské laboratoře / Josef Macel .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 123-126 .
  article

  article

 4. Experimenty na rezonančním RLC obvodu s počítačovou podporou / Karol Radocha .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 130-133 : il. .
  article

  article

 5. Chemické poznatky v učivu na 1. stupni ZŠ / Vladimír Nápravník, Jitka Štrofová .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 502-506 .
  article

  article

 6. Chemický experiment s využitím SM systému - kyslý dážď / Zuzana Melichová .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 408-410 .
  article

  article

 7. Identifikace polymeru jako vstup do materiálové chemie / Petr Koloros .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 88-91 .
  article

  article

 8. Izolace účinné látky z farmaceutického přípravku - zavedení nové laboratorní úlohy / Aleš Imramovský, Jarmila Vinšová, Juana Monreal Férriz .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 79-80 .
  article

  article

 9. Jak zainteresować uczniów problemami bezpieczeństwa w szkolnej pracowni chemicznej / Marek Wasielewski .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [250 s.]. ISBN 80-7041-560-6 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 221-226 .
  article

  article

 10. Kapesní "chemické ohřívače" jako téma školního projektu / Martin Bílek, Pavel Opatrný .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 42-46 .
  article

  article