Search results

 1. Komplexní výukové metody z pohledu studenta vysoké školy / Lenka Hrušková .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 58-69 : 9 grafů, 3 tab. .
  article

  article

 2. Průřezové téma zeměpisného učiva - místní krajina, jako integrovaná terénní skupinová výuka s využitím informačních technologií / Martin Weinhöfer .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 126-130 .
  article

  article

 3. Riadenie procesu učenia ako tvorba vzdelávacieho prostredia / Alena Hašková .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 111-114 .
  article

  article

 4. Wiki - snadný způsob sdílení informací = Wiki - easy way to share information / Pavel Böhm, Jakub Jermář .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 5 .
  article

  article