Search results

 1. Bariéry rozvoje sociální ekonomiky [elektronický zdroj] / Klára Blažková . 9 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article

 2. Družstva jako součást sociální ekonomiky [elektronický zdroj] / Michaela Kosinová . 10 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article

 3. Globalizace a její vliv na sociální práci = Globalization and its impal on the development of social work / Jana Debora Zvolánková .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 329-333 .
  article

  article

 4. Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce = Globalization and its impact on the development of social work / Ludmila Zelená .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 318-323 .
  article

  article

 5. Globalizace a sociální ekonomika. Umíme rozpouštět led? = Globalization and social economy. We can dissolve ice? / Libor Stráník, Kamila Tomková, Ilona Šíchová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 260-269 .
  article

  article

 6. Jaká je sociální ekonomika ve státech Evropské unie v současnosti, a jaké má možnosti v budoucnosti [elektronický zdroj] / Zuzana Nováková . 8 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article

 7. Je sociální ekonomika budoucností neziskového sektoru jen teoreticky nebo i prakticky? [elektronický zdroj] / Ivana Weinlichová . 6 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article

 8. Je sociální podnikání cestou pro zvyšování zaměstnanosti znevýhodněných osob a tedy i cestou ke snižování nezaměstnanosti [elektronický zdroj] / Andrea Prouzová . 6 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article

 9. Krize sociálního státu jako hybný motor vývoje občanské společnosti [elektronický zdroj] / Yvona Hofmanová . 8 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article

 10. Motivace sociálních podnikatelů k provozování sociálních podniků [elektronický zdroj] / Zdeňka Uherková . 9 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article