Search results

 1. Andragogický slovník / Jan Průcha, Jaroslav Veteška  Praha : Grada, 2014 . 320 stran . ISBN 978-80-247-4748-4 (vázáno) .   [8, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0160
  Prezenčně1000
  Andragogický slovník

  book

 2. Andragogický slovník / Jan Průcha, Jaroslav Veteška . Praha : Grada, 2012 . 294 s . ISBN 978-80-247-3960-1 (váz.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Andragogický slovník

  book

 3. Anglicko-český, česko-anglický multioborový slovník : z oblasti vědy, techniky a ekonomiky . Brno : Computer Press, 2010 . 979 s . ISBN 978-80-251-3259-3 (váz.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Anglicko-český, česko-anglický multioborový slovník

  book

 4. Anglicko-český, česko-anglický slovník cestovního ruchu / Zuzana Míšková . Praha : Ekopress, 2007 . 194 s . ISBN 978-80-86929-06-4 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Anglicko-český, česko-anglický slovník cestovního ruchu

  book

 5. Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník internetu / Antonín Vitovský . Praha : AV software, 2004 . 300 s . ISBN 80-901428-7-7 .   [4, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně1000
  Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník internetu

  book

 6. Anglicko-český chemický slovník . Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1988 . 550 s .   [4, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0220
  book

  book

 7. Anglicko-český právnický slovník = English-Czech law dictionary / Marta Chromá . Praha : Leda, 1997 . 341 s . ISBN 80-85927-25-X .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Anglicko-český právnický slovník

  book

 8. Anglicko-český právnický slovník = English-Czech Law Dictionary . Praha : Leda, 1995 . 341s . ISBN 80-85927-01-2 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Anglicko-český právnický slovník

  book

 9. Anglicko-český slovník výpočetní techniky / Oldřich Minihofer, Jindra Kratochvílová . Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986 . 493 s .   [4, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  book

  book

 10. Anglicko-český technický slovník = English-czech technical dictionary / Jiří Elman, Václav Michalíček . Praha : Sobotáles, 1998 . 1317 s . ISBN 80-85920-50-6 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Anglicko-český technický slovník

  book