Search results

 1. Druhý, jiný a cizí, ale i stejný (tragické časoprostory Vladimíra Körnera) / Vladimír Novotný .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 182-187 .
  article

  article

 2. Funkce motivu dvojníka ve vybraných románech Karla Matěje Čapka-Choda / Viktor Kořístka .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 253-260 .
  article

  article

 3. Hrabalova kniha P. Esterházyho a recepce B. Hrabala v Maďarsku / Marta Pató .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 72-79 .
  article

  article

 4. Hrabalova tvorba jako překlenutí české a polské kultury / Zofia Tarajlo-Lipowska .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 197-201 .
  article

  article

 5. Milan Kundera a zakladatelské mýty / Petr Poslední .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 176-181 .
  article

  article

 6. O Češích a Němcích v prózách Zdeňka Šmída / Ladislava Lederbuchová .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 167-175 .
  article

  article

 7. Paweł Kubisz kontra Petr Bezruč. K některým aspektům literárního života polské národnostní menšiny v meziválečném období / Libor Martinek .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 54-71 .
  article

  article

 8. Povídka Josefa Šíra (1859-1920) Pašerák / Martin Kuba .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 265-273 .
  article

  article

 9. Recepce díla Karla Čapka v Itálii v meziválečném období / Marie Štemberková .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 38-44 .
  article

  article

 10. Setkání Něžných barbarů - Bohumila Hrabala a Vladimíra Boudníka / Marta Banaś .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 162-166 .
  article

  article