Search results

 1. Energetika organismu - metody detekce / Karel Martiník ... [et al.] .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 267-271 .
  article

  article

 2. Faktorová štuktúra pohybovej výkonnosti a jej zmeny v mladšom školskom veku = The factor structure of motor performance and its changes at children junior school age / Turek Milan .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 300-305 .
  article

  article

 3. Faktor pohlaví při optimalizaci zátěže pro dosažení maxima mechanického svalového výkonu u konkrétních cvičení / D. Jandačka, F. Vaverka .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 275-279 .
  article

  article

 4. Fyziologická účinnosť bicyklovania na hodinách telesnej výchovy / Jiří Michal .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 78-85 .
  article

  article

 5. Stav a zmeny stavu telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti študentov 3. ročníka Strojníckej fakulty STU / Vladimír Korček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 356-358 .
  article

  article

 6. Stav funkčnej zdratnosti študentov Strojnickej fakulty STU v Bratislave / A. Cepková .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 10-20 .
  article

  article

 7. Tělesná zdatnost u pacientů s diabetem 2. typu a obezitou / Hana Svačinová ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 203-208 .
  article

  article

 8. Tělesné složení jako determinant aerobní zdatnosti a tělesné výkonnosti u dětí / Václav Bunc ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 16-17 .
  article

  article

 9. Telesný rozvoj a pohybová výkonnost študentiek univerzít SR / Vladimír Korček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 126-130 .
  article

  article

 10. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť žiakov mladšieho školského veku v okrese Snina / Rudolf Horváth .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 58-64 .
  article

  article