Search results

 1. L'enracinement de Weil et l'émancipation de Delsol / Nelli Przybylska .
  In: Langue, culture et littérature entre géographie et histoire. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [214 stran]. ISBN 978-80-7435-617-9. S. 135-148 .
  article

  article

 2. Etiketa pro všechny / Marcela Vítková .
  In: Lidské systémy [174 s.]. ISBN 80-86771-08-3 (brož.) Lidské systémy. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2004. s. 161-165 : 1 obr. .
  article

  article

 3. Identita biologicky nevlastních dětí a nové výzvy pro sociální práci = Identity of non-biological children and new challenges for social work / Tereza Cimrmannová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 455-462 .
  article

  article

 4. Následný výzkum přesídlenců z černobylské oblasti a Kazachstánu = The following research of displaced people from the Chernobyl area and Kazakhstan / Zdeněk Uherek .
  In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí [141 s.]. ISBN 978-80-7435-169-3 (brož.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. S. 16-28 .
  article

  article

 5. Postčernobylská reemigrace a proměny identity Jaroměře-Josefova = Postchernobyl remigration and the changes of identity in Jaromer-Josefov / Boris Iljuk .
  In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí [141 s.]. ISBN 978-80-7435-169-3 (brož.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. S. 29-36 .
  article

  article

 6. Postřehy o sociálně-psychologické adaptaci a integraci v staronové vlasti = Observations of social-psychological adaptation and integration in an old homeland / Natálie Chodakovská .
  In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí [141 s.]. ISBN 978-80-7435-169-3 (brož.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. S. 100-110 .
  article

  article

 7. Rizika současného rozkladu klasické komunity, rodiny, místa tradiční stability = Risk of current decay of classical community, family, place of traditional stability / Jiří Kučírek .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 228-233 .
  article

  article

 8. Rómske dieťa v nerómskej náhradnej rodine = Roma child in alternative non- Roma families / Jana Šolcová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 605-612 .
  article

  article

 9. Romské dítě v neromské rodině a jeho identita = Roma child in non-roma family and his/her identity / Martin Kaleja .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 174-177 .
  article

  article

 10. Sociálně-psychologický smysl "středu" / Jiří Kučírek .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 142-149 .
  article

  article