Search results

  1. Kultura fizyczna dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim w Polsce w latach 1989-2001 / E. Małolepszy .
    In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 149-152 : 1 tab. .
    article

    article