Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0012412 xcla^"
 1. Biochemie duševních a behaviorálních poruch ve vztahu k rámcovým vzdělávacím programům pro základní a gymnaziální vzdělávání / Luboš Holý, Jiří Šibor .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 299-301 .
  article

  article

 2. Chemický experiment v okruzích RVP = The chemical experiment in the "RVP" area / Stanislava Bubíková, Marta Klečková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 35-40 : il. .
  article

  article

 3. Pohled České školní inspekce na průběh a kvalitu předškolního vzdělávání a výchovy / Hana Žufanová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 125-126 .
  article

  article

 4. Přírodovědné vzdělávání v primární škole v kontextu jeho vývoje a současného RVP ZV / Ladislav Podroužek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 40-47 .
  article

  article

 5. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a didaktická příprava učitelů / Jana Kratochvílová .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 64-67 .
  article

  article

 6. Učebný predmet chémia v nižšom sekundárnom vzelávaní [i.e. vzdelávaní] v školskej reforme na Slovensku = Chemistry curriculum at the lower secondary level in the education reform in Slovakia / Mária Siváková .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 119-125 : 1 tab. .
  article

  article

 7. Výuka chemie na SOŠ nechemického směru = Education at vocational schools of non-chemical characters / Martin Rusek, Václav Pumpr .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 200-206 : 1 graf, 1 tab. .
  article

  article

 8. Význam výukových cílů při tvorbě školního vzdělávacího programu v mateřské škole / Eva Šmelová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 117-120 .
  article

  article



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.