Search results

 1. Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách / Petra Drahoňovská, Ivana Eliášková . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011 . 52 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR / Petra Drahoňovská, Ivana Eliášková . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2012 . 38 s . http://www.nuov.cz/vip2/analyza-prace-a-potreb-poradcu-v-oblasti-karieroveho-1 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Career information / Ronald H. Fredrickson . London : Prentice Hall, 1982 . 333 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Doprovázení v ošetřovatelství II : doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize / Lenka Špirudová  Praha : Grada Publishing, 2015 . 144 stran . ISBN 978-80-247-5711-7 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Doprovázení v ošetřovatelství II

  book

 5. Inkluze a kariérové poradenství / Miroslav Vosmik  Praha : Raabe, [2018]  ©2018 . 102 stran . ISBN 978-80-7496-357-5 (brožováno) : .   [5, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0130
  Prezenčně1000
  Inkluze a kariérové poradenství

  book

 6. Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru : analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol / Pavlína Šťastnová, Petra Drahoňovská . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2012 . 40 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Kariérní poradenství / Štefan Vendel . Praha : Grada, 2008 . 224 s . ISBN 978-80-247-1731-9 (brož.) .   [5, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně1000
  Kariérní poradenství

  book

 8. Kariérové poradenství - přítomnost a budoucnost / Jana Zapletalová, Hana Vaňková, ed. . Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, c2006 . 276 s . ISBN 80-86856-21-6 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20081787672_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Obrázkový test profesionální orientace / Antonín Mezera . Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005 . 63 s . ISBN 80-86856-04-6 (váz.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20051528822_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Obrázkový test profesionální orientace

  book

 10. Otázky a přístupy v celoživotním kariérovém poradenství v komparativním pohledu, aktuální témata jeho dalšího rozvoje : reflexe vybraných aspektů poradenských systémů v kontextu mezinárodní diskuze o roli a zaměření poradenství v oblasti podpory celoživotního učení a zaměstnatelnosti / Milena Bubíková, Pavel Hyťha, Tereza Viceníková . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2006 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book