Search results

 1. Človek na periférii spoločnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 15. október 2015 / editori Soňa Vancáková, Michaela Šuľová  Ružomberok : Verbum, 2015 . 397 stran . ISBN 978-80-561-0285-5 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Človek na periférii spoločnosti

  book

 2. Proměny klienta služeb sociální práce = Social work client metamorphoses / Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 478 s . ISBN 80-7041-716-1 : .   [11, currently available 8, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0820
  Prezenčně1000
  Proměny klienta služeb sociální práce

  book