Search results

 1. Community empowerment : lessons learned from Typhoon Morakot / Li-ju Jang, Douglas Paton .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 274-285 .
  article

  article

 2. Czas wolny dzieci z rodzin pozostających pod opieką instytucji pomocy społecznej / M. Orlowska .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 163-166 : 2 tab. .
  article

  article

 3. Dobrovolnictví jako prevence sociálně-patologických jevů / Jan Hloušek .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 180-183 .
  article

  article

 4. Etický rozmer práce trénera PRIDE / Pavol Sedlák .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 165-167 .
  article

  article

 5. Existential problems of homeless people / Agata Woźniak-Krakowian .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 503-515 .
  article

  article

 6. Chudobní ako klienti sociálnej práce a prostriedky na pomoc pri riešení ich sociálnej situácie v 30. rokoch / Lenka Haburajová Ilavská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 109-115 .
  article

  article

 7. Když je klientem muž-- / Radka Janebová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 317-336 .
  article

  article

 8. Klient služby sociální prevence - raná péče - v kontextu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách / Zdenka Šándorová, Blanka Brandová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 172-179 .
  article

  article

 9. Krízová intervencia ako forma sociálnej pomoci : práca sociálneho pracovníka na základe vybraných prípadoch krízovej intervencie / Marek Walancik .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 433-444 .
  article

  article

 10. Na cestě k (ne) moci / Josef Zita .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 267-272 .
  article

  article