Search results

 1. Aktuální otázky psychologie učitele / editor Jan Lašek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 . 90 stran . ISBN 80-7041-210-0 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Aktuální otázky psychologie učitele

  book

 2. Cvičebnice mluveného projevu pro učitele / Svatopluk Pastyřík  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 78 stran . ISBN 80-7041-260-7 (brožováno) .   [12, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0820
  Prezenčně2000
  Cvičebnice mluveného projevu pro učitele

  book

 3. Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty učitelství / Renata Šikulová, Lenka Müllerová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001 . 232 s . ISBN 80-7044-365-0 .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty učitelství

  book

 4. Český jazyk pro studující učitelství v 1.- 4. ročníku základní školy . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990 . 283 s . ISBN 80-04-23958-7 : .   [12, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0730
  Prezenčně2000
  Český jazyk pro studující učitelství v 1.- 4. ročníku základní školy

  book

 5. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj / Jana Kohnová . Praha : Univerzita Karlova, 2004 . 181 s . ISBN 80-7290-148-6 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj

  book

 6. Dějiny starověku pro učitele dějepisu I : Egypt a Přední východ / Radomír Tichý  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 103 stran . ISBN 80-7041-427-8 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Dějiny starověku pro učitele dějepisu I

  book

 7. Didaktická cvičení : pomůcka ke studiu didaktiky pro posluchače učitelského studia . Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1988 . 168 s .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  book

  book

 8. Didaktika matematiky pro učitelství 1. stupně ZŠ . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989 . 269 s .   [21, currently available 19, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01900
  Prezenčně2000
  book

  book

 9. Didaktika školní tělesné výchovy / Antonín Rychtechý, Ludmila Fialová . Praha : Karolinum, 1998 . 171 s . ISBN 80-7184-659-7 : .   [19, currently available 14, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01430
  Prezenčně2000
  Didaktika školní tělesné výchovy

  book

 10. Diferenciální rovnice . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990 . 201 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book