Search results

 1. Medzigeneračné vzťahy v rodine z pohľadu seniorov = Intergenerational relationships in the family from seniors perspective / Nadežda Kovalčíková, Andrea Bánovčinová, Iveta Šimčíková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 122-127 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 2. Pozdně-moderní rodina a proměny solidarity mezi generacemi = Post-modern family and changes of solidarity between generations / Lucie Dvořáková, Kristýna Ochmannová, Monika Wohnerová, Martin Smutek .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 97-104 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 3. Princip solidarity ve vztahu veřejnosti a bezdomovců = Principle of solidarity between society and homeless people / Vladimír Barák .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 148-155 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article