Search results

 1. Communication neocompetences of the teacher / Elżbieta Perzycka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [213 s.]. ISBN 978-80-7041-752-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 146-150 .
  article

  article

 2. Jeden z faktorov technického nadania / Zuzana Juščáková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 39-42 .
  article

  article

 3. Metódy rozvoja psychomotorických zručností žiakov v predmete technická výchova / Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 125-128 .
  article

  article

 4. Moderní pojetí technického vzdělávání z pohledu elektrotechniky / Čestmír Serafín .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 146-149 .
  article

  article

 5. Možnosti využití moderních technologií ve výuce technické výchovy / Aleš Křížek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 93-96 .
  article

  article

 6. Myślenie techniczne w edukacji technicznej / Wojciech Walat .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 181-186 .
  article

  article

 7. Poziom wiadomości informatycznych uczniów szkół podstawowych / Janusz Nowak, Janina Pierańska .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 119-124 .
  article

  article

 8. Príprava učiteľov technickej výchovy so zameraním na informačné technológie / Mária Vargová, Marcela Duchovičová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 176-179 .
  article

  article

 9. Problematika tvorby pracovních postupů pro práci se zařízením za účelem tvorby didaktického obsahu / Jan Krotký .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 122-126 .
  article

  article

 10. Rozvíjení technického myšlení žáků a příprava učitelů obecně technických předmětů / Jiří Kropáč .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 51-54 .
  article

  article