Search results

 1. Aplikovaná matematika : vybrané kapitoly pro studující farmacie / Petr Klemera . Praha : Karolinum, 2001 . 91 s . ISBN 80-246-0303-9 (brož.) : .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Aplikovaná matematika

  book

 2. Matematické základy informatiky / Jan Pelikán, Jiří Henzler . V Praze : Oeconomica, 2008 . 123 s . ISBN 978-80-245-1396-6 (brož.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Matematické základy informatiky

  book

 3. Úvod do umělých neuronových sítí / Miloš Křivan . Praha : Oeconomica, 2008 . 42 s . ISBN 978-80-245-1321-8 (brož.) : .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Úvod do umělých neuronových sítí

  book