Search results

 1. The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder / Eva Zezulková . Ostrava : University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2014 . 129 s . ISBN 978-80-7464-545-7 (brož.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder

  book


 2. Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí / Petr Adamus . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 . 182 s . ISBN 978-80-7464-661-4 (brož.) .   [3, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0120
  Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

  book


 3. Special educational needs in the perspective of speech therapy : selected issues / editors Lenka Neubauerova, Katarzyna Barbara Kochan, Ewa Małgorzata Skorek . Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2014 . 261 s . ISBN 978-83-7842-141-2 (brož.) .   [3, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Special educational needs in the perspective of speech therapy

  book


 4. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením / Vendula Solovská a kol. . Praha : Portál, 2013 . 191 s . ISBN 978-80-262-0369-8 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením

  book


 5. Rytmus jako most mezi dvěma světy : informační materiál k možnostem inkluzivního vzdělávání smíšených skupin slyšících lidí, lidí se sluchovým postižením a lidí s hluchoslepotou / [Lenka Hricová, Andrea Mikotová, Jana Padělková] . [Česko] : Lenka Hricová, Andrea Mikotová, Jana Padělková, c2013 . 37 s . ISBN (Brož.) : neprodejné .   [9, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0630
  book

  book


 6. Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra / [celková koncepce dokumentu a koordinace jeho přípravy Marta Teplá, Jaroslava Zemková] . [Praha] : Humanitas-Profes, c2012 . 107 s .   [10, currently available 9, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně1000
  book

  book


 7. Mentální postižení : v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv . Praha : Grada, 2012 . 349 s . ISBN 978-80-247-3829-1 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Mentální postižení

  book


 8. Integrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu : zkušenosti rodičů / Roman Pešek . Praha : Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, 2012 . 54 s . ISBN 978-80-260-4401-7 (v knize neuvedeno : brož.). ISBN 978-80-87690-09-3 .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Integrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu

  book


 9. Základy speciální pedagogiky / Iva Švarcová . Praha : Parta, 2012 . 219 s . ISBN 978-80-7320-176-0 (váz.) .   [3, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0030
  Základy speciální pedagogiky

  book


 10. AAC strategies for individuals with moderate to severe disabilities / by Susan S. Johnston ... [et al.] ; with invited contributors . Baltimore : Paul H. Brookes Publishing, c2012 . xix, 384 s . ISBN 978-1-59857-206-3 (brož.) .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  book

  book