Search results

 1. Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy / Petra Bendová (ed.)  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 225 stran . ISBN 978-80-7435-422-9 (brožováno) .   [150, currently available 115, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0115340
  Prezenčně1000
  Základy speciální pedagogiky nejen pro speciální pedagogy

  book


 2. Dítě se sluchovým postižením / Tereza Skákalová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 81 stran, 1 nečíslovaná strana obrazové přílohy . ISBN 978-80-7435-502-8 (brožováno) .   [60, currently available 56, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK05630
  Prezenčně1000
  Dítě se sluchovým postižením

  book


 3. Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy / Kamila Růžičková, Jitka Vítová . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 146 s . ISBN 978-80-7435-424-3 (brož.) .   [49, currently available 15, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK015320
  Prezenčně2000
  Vybrané kapitoly z tyflopedie a surdopedie nejen pro speciální pedagogy

  book


 4. Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením / Ondřej Ješina a kolektiv . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 . 95 s . ISBN 978-80-244-3939-6 (brož.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Úvod do didaktiky aplikovaných pohybových aktivit žáků s mentálním postižením

  book


 5. Uvedení do problematiky sluchového postižení : učební text pro studenty speciální pedagogiky / Tereza Skákalová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 . 94 stran . ISBN 978-80-7435-098-6 (brožováno) .   [15, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK04100
  Prezenčně1000
  Uvedení do problematiky sluchového postižení

  book


 6. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených / Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 132 s . ISBN 80-210-3718-0 (brož.) .   [6, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0410
  Prezenčně1000
  Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených

  book


 7. Somatopedické minimum / Marie Renotiérová . Olomouc : Univerzita Palackého, 2003 . 87 s . ISBN 80-244-0532-6 .   [5, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0220
  Prezenčně1000
  Somatopedické minimum

  book


 8. Úvod do surdopedie / Věra Strnadová . Liberec : Technická univerzita, 2002 . 63 s . ISBN 80-7083-564-8 (brož.) .   [3, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0120
  book

  book