Search results

 1. Aesthetic education from the aspect of special education and complex rehabilitation of individuals with special educational needs / Hedviga Gregušová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 290-298 .
  article

  article

 2. Deset let podpory studia zrakově postižených v centru Tereza / Jan Mareš .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 252-255 .
  article

  article

 3. Děti s postižením v MŠ / Pavel Zikl .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 175-179 .
  article

  article

 4. Dítě s kombinovaným postižením v ZŠ / Pavel Zikl .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 55-56 .
  article

  article

 5. Duševní postižení - zákonná definice - teorie a praxe v SRN / Marek Kalivoda .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 66-73 .
  article

  article

 6. Edukace hluchoslepých v neškolských zařízeních / Ilona Ireinová .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 156-169 : 12 grafů, 4 tab. .
  article

  article

 7. Elearningový kurz Studenti se speciálními potřebami na VŠ - studenti se senzorickým postižením / Zdeňka Telnarová .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 28-33 .
  article

  article

 8. Elity sluchově postižených z hlediska speciální pedagogiky / Zdenka Šándorová .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 66-71 .
  article

  article

 9. Essentia – občianske združenie lektorov sexuálnej výchovy mentálne postihnutých / Monika Knezovičová .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 81-84 .
  article

  article

 10. Filozofie podpory vzdělávání nevidomých na Univerzitě Komenského / Elena Mendelová .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 122-125 .
  article

  article