Search results

 1. Bayes analysis of time series with covariates / Petr Volf .
  In: Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Mathematical methods in economics 2005. s. 421-426 .
  article

  article

 2. Interpolace dlouhodobých srážkových úhrnů pomocí vícenásobné regrese s využitím GIS / Ladislav Budík .
  In: Druhé statistické dny v Hradci Králové [78 s.]. ISBN 80-7041-870-2 (brož.) Statistické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. s. 25-34 : 4 obr. .
  article

  article

 3. Přístupy k hodnocení finančního zdraví / Jana Šindelářová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 465-469 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  article

  article