Search results

 1. Děti s postižením v MŠ / Pavel Zikl .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 175-179 .
  article

  article

 2. Hra jako prostředek poznání a pochopení osobnosti dítěte se sluchovým postižením / Věra Kotková, Iva Doubková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 153-164 .
  article

  article

 3. Modelovanie rodinnej śpeciálnej edukácie v śpeciálnom edukaćnom poradenstve / František Žák .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 243-247 .
  article

  article

 4. Organizovaná pohybová aktivita mentálně postižených / Jan Křiček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 243-246 .
  article

  article

 5. Představivost nevidomého od narození z hlediska vlivu na jeho ukotvení v realitě / Zbyněk Galvas .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 122-123 .
  article

  article

 6. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit / Marie Blahutková, Martin Sebera, Patrick Havelka .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 227-231 .
  article

  article

 7. Výchova k partnerstvu a sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím / Eva Števková .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 168-176 .
  article

  article

 8. Základný plavecký výcvik pre deti s detskou mozgovou obrnou / Dušan Chebeň, Eva Guzikiewiczová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 236-242 .
  article

  article