Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0014432 xcla^"
 1. Anglicko-český slovníček odborných termínů souvisejících s vyhledáváním pomoci / Jiří Mareš .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2002 [188 s.]. ISBN 80-86225-25-9. S. 181-187 .
  article

  article

 2. Ekonomické aspekty sociálnej práce a iných feminizovaných pomáhajúcich profesií = Economic aspects of social work and others feminized helping professions / Zuzana Poklembová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 256-262 .
  article

  article

 3. Implicitní teorie normality - informační potenciál výzkumných metod = The implicit theories of normality - the research methods informational potential / Jana Marie Havigerová, Jiří Haviger, Pavel Zikl .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 59-68 .
  article

  article

 4. Kazuistické semináře pracovníků na lince důvěry formou balintovské skupiny / Vosečková A., Pelcák S., Pípalová A. .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 354-356 .
  article

  article

 5. Koučování - nová dimenze profesního i osobnostního rozvoje = Coaching - new dimension of professional and personal development / Andrea Brožová Doubková .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 235-242 .
  article

  article

 6. Moc a pomoc v pomáhajících profesích / Daniela Květenská .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 112-115 .
  article

  article

 7. Moc jako nástroj výchovy? / Michal Klapal .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 159-162 .
  article

  article

 8. Moc jazyka a jeho vliv na konstrukci profesní identity pomáhajícího pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví / Vlasta Janská .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 279-286 .
  article

  article

 9. Model pracownika socjalnego wobec współczesnych wyzwań polskiej rzeczywistości / Katarzyna Kosno .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 213-223 : 2 schémata .
  article

  article

 10. Nástroje merania ženskosti a mužskosti : vhodné nástroje pre výskum v sociálnej práci na Slovensku / Ivana Lyócsa .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 318-325 : 1 tab. .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.