Search results

 1. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici / Miroslav Válka s kolektivem . Brno : Ústav evropské etnologie, 2007 . 218 s . ISBN 978-80-254-1172-8 (brož.) .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  Agrární kultura

  book

 2. Atlas ľudových stavieb / Karel Langer ; [z českého rukopisu preložil Jozef Gordan] . Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1955 . 53 s, 60 l obr příl .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0010
  book

  book

 3. Constructing the countryside / Terry Marsden ... [et al.] . London : Routledge, 2004 . iv, 220 s . ISBN 1-85728-040-7 (dotisk : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 4. Contested countryside cultures : otherness, marginalisation and rurality / edited by Paul Cloke and Jo Little . London : Routledge, 1997 . vi, 295 s . ISBN 0-415-14075-7 (brož.). ISBN 0-415-14074-9 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 5. Český venkov 2000 : základní údaje / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] . Praha : Credit, c2002 . 148 s . ISBN 80-213-0915-6 (Česká zemědělská univerzita : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Český venkov 2000

  book

 6. Český venkov 2002 : podniky a podnikání / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] . Praha : Credit, c2001 . 201 s . ISBN 80-213-1002-2 (Česká zemědělská univerzita : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Český venkov 2003 : situace před vstupem do EU / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] . Praha : Credit, c2003 . 209 s . ISBN 80-213-1121-5 (Česká zemědělská univerzita : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Český venkov 2005 : rozvoj venkovské společnosti / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] . Praha : Credit, c2005 . 163 s . ISBN 80-213-1274-2 (Česká zemědělská univerzita : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Český venkov 2005

  book

 9. Český venkov 2008 : proměny venkova / řešitelka Věra Majerová ; autorský kolektiv Irena Herová ... [et al.] . V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, c2009 . 187 s . ISBN 978-80-213-1911-0 (brož.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Český venkov 2008

  book

 10. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic / Josef Petráň ve spolupráci s Lydií Petráňovou . Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011 . 990 s . ISBN 978-80-7422-123-1 (váz.) : .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0300
  Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic

  book