Search results

 1. Analýza vývoje venkovské populace a podílu zemědělství v rámci globální ekonomiky = Analysis of development of rural population and share of agriculture in the global economy / Michal Steininger, Luboš Smutka .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 123-129 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  article

  article

 2. Enotourism as form of activating rural areas : (on the basis of the Province of Podkarpackie) / Wiesława Kuźniar .
  In: Hradec Economic Days 2011 [325 s.]. ISBN 978-80-7435-101-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 174-178 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf .
  article

  article

 3. Changes in the housing stock and their equipment in rural areas / Agnieszka Tarnowska .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 441-445 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  article

  article

 4. Impact of structural funds on rural areas transformation in Poland - macroeconomic evaluation of support effectiveness and efficiency / Marek Wigier .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 251-255 : 2 grafy . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  article

  article

 5. Kultura fizyczna dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim w Polsce w latach 1989-2001 / E. Małolepszy .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 149-152 : 1 tab. .
  article

  article

 6. Metodické přístupy komparace okresů z pohledu rozvoje venkova a zemědělství = Methodical approches [i.e. approaches] for district comparison in the regard of rural development and agriculture / Tomáš Hlavsa, Gabriela Červená .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009 [163 s.]. ISBN 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 46-54 : 4 tab., 1 graf .
  article

  article

 7. Možnosti hipoturistiky v rozvoji venkova / Eva Šimková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 461-464 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  article

  article

 8. Náplň volného času současné venkovské mládeže / Jaroslav Junek .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 177-180 .
  article

  article

 9. Pohybové režimy dětí mladšího školního věku žijících na venkově / Taťána Metelková .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 203-210 .
  article

  article

 10. "Sedlákovi vidle, a knězi bible" : (příspěvek k poznání stavu duchovní kultury českého venkova v barokním období) / Vladimír Koblížek .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 223-228 .
  article

  article