Search results

 1. Ďalšie smerovanie reformy verejnej správy na Slovensku = Further movement of reform of public administration on the Slovak Republic / Eleonóra Mesíková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 89 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  article

  article

 2. Finanční autonomie obcí a měst v ČR = Financial autonomy of municipalities in Czech Republic / Zuzana Khendriche Trhlínová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 299-304 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  article

  article

 3. Inter-communal co-operation at the local level in the Slovak Republic in terms of territorial consolidation / Daniel Klimovský .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 188-193 : 2 tab. .
  article

  article

 4. Nová forma vládnutí ve (nejen) veřejném sektoru? / Petr Vymětal .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 82 .
  article

  article

 5. Problémový výkon kompetencií na úrovni územnej samosprávy v podmienkach SR = The problems of the realization of self-governments competencies on the terriotorial self-government of the Slovak Republic / Eleonóra Kováčová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 310-315 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  article

  article

 6. Zdravotní a sociální péče o seniory - odpovídá potřebám? = Health and social care for the elderly - does it correspond to the needs? / Alena Vosečková, Zuzana Truhlářová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 213-218 .
  article

  article