Search results

  1. Komparace české a slovenské právní úpravy konkurzního práva z hlediska insolvenčního zákona = Comparison of Czech and Slovak legal emendation of bankruptcy law from the perspective of insolvency act / Josef Binar .
    In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 41-43 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
    article

    article