Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth 0016733 xcla^"
 1. Dynamika profesní přípravy předškolních pedagogů na ÚPPE PDF UHK / Hornáčková Vladimíra .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 82 .
  article

  article

 2. Education of teachers' classes I-III to pedagogical work / Marzenna Magda Adamowicz .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 45-48 .
  article

  article

 3. Interaktívne tabule v didakticko-technologickej príprave budúcich učiteľov / Pavel Brečka, Štefan Koprda .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 198-203 .
  article

  article

 4. Jak rozvíjet kompetence u budoucích učitelů? Suportivními metodami / Robert Čapek .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 49-52 .
  article

  article

 5. K možnostem utváření kompetencí učitele v pregraduální a postgraduální přípravě / Jana Doležalová, Pavel Vacek .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 27-31 .
  article

  article

 6. K problematice pojmových struktur v procesu výuky technické výchovy / Zbyněk Kubíček - Martin Havelka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 119-121 .
  article

  article

 7. K přípravě učitele na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem v základní škole v ČR / Jitka Plischke .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 63-69 : 1 tb. .
  article

  article

 8. K výsledkům a řešení výzkumného projrktu GA ČR "Technická výchova - součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů" / Ivona Procházková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 77-81 .
  article

  article

 9. Komp´juterizacija professionaľno-metodičeskoj podgotovki učitelja = Computerization of pedagogical preparation of prospective teachers / Ryszard Gmoch .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 467-475 : il. .
  article

  article

 10. Konceptová analýza výuky a příprav na výuku Výtvarné výchovy [elektronický zdroj] / Lucie Hajdušková .
  In: Odvaha tvořit a stereotyp [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-078-8 Odvaha tvořit a stereotyp. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 6-9 : 1 obr. .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.