Search results

 1. Klíčení : příběh a řemeslo : zážitková pedagogika na kurzech pro žáky základních škol / editorka Zuzana Andresová . Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2013 . 116 s . ISBN 978-80-905502-1-6 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Klíčení

  book


 2. Cesta za žákovskými projekty : metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice / editorka Jana Kindlmannová . Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2013 . 149 s . ISBN 978-80-905502-0-9 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Cesta za žákovskými projekty

  book


 3. Klíčový rok : zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice / editorka Jana Kindlmannová . Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2013 . 93 s . ISBN 978-80-905502-2-3 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Klíčový rok

  book


 4. Diverzita v edukácii / Jana Duchovičová a kol.  Nitra : Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012 . 251 stran . ISBN 978-80-558-0223-7 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book


 5. Pedagogika, andragogika a multikulturalita / Jaroslav Balvín . Praha : Hnutí R v nakl. Radix, 2012 . 232 s, [xxiv] s obr příl . ISBN 978-80-86798-07-3 (Hnutí R : brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010

 6. Lingvodiverzita a multikulturalismus / [ed. Bianca Beníšková, Věra Culková] . Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011 . 177 s . ISBN 978-80-7395-363-8 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Lingvodiverzita a multikulturalismus

  book


 7. Effective teaching strategies that accommodate diverse learners / Michael D. Coyne, Edward J. Kame'enui, Douglas W. Carnine . Boston : Pearson, 2011 . ix, 272 s . ISBN 978-0-13-708470-8 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Effective teaching strategies that accommodate diverse learners

  book


 8. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách / [kolektiv autorů Lukáš Radostný ... et al.] . Praha : Meta - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011 . 76 s . ISBN 978-80-254-9175-1 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112163496_1.pdf .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010

 9. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele / Jan Průcha . Praha : Triton, 2011 . 167 s . ISBN 978-80-7387-502-2 (brož.) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Multikulturní výchova

  book


 10. Realizace výukového dialogu v odlišném sociokulturním a jazykovém prostředí / Kamila Sekerová . Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009 . 212 s . ISBN 978-80-7368-734-2 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201001/contents/nkc20092024691_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Realizace výukového dialogu v odlišném sociokulturním a jazykovém prostředí

  book